Bestuur

Pieter Tibergijn Voorzitter, Mandel Classic, Penningmeester, Webmaster
Patriek Vandewiele Ondervoorzitter, Veiligheid
Johan Calleeuw Mandel Classic, Rittenkalender, Aanspreekpunt kapiteins
Koen Velghe Mandel Classic, Wagens en volgers
Annemie Ghekiere Puntentelling, ontbijt, organisatie ledenvergaderingen
Filip Dischlovoi Meerdaagse
Tonny Deceuninck Materiaalman
Frank Verschuere Verzekering/ziekenfondsen